دانش

کودک سه و نیم ساله روسی به هفت زبان سخن میگوید

دختربچه نابغه ۴ ساله روسی به ۷ زبان مسلط می باشد به گزارش کانال تلوزیونی روسیه-۱: بلا دویتکینا ۳٫۵ ساله است. این دختر بچه به زبان های روسی، انگلیسی، آلمانی،…

ایران

جهان

مرغداری سنتی

ضریب هوشی یا همان “IQ” برای انسان‌ها به صورت استاندارد مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد، اما برای حیوانات این مفهوم به همین شکل معنا ندارد و جایگزینی برای آن وجود ندارد.…

هنر

انگشت خدا

در اثر، انگشت خدا به حداکثر کشیده شده است، اما انگشت آدم آخرین فالانژها را منقبض کرده است. معنای هنر این است که توضیح دهد که خدا همیشه هست، اما…

ستاره های شهید عسگری

فیلم کامل مدرسه شهید عسگری  

ورزش

گریزی از مرگ نیست

گریزی از مرگ نیست هر جنبده ای محکوم به مرگ است ۱۸۵ ال عمران -یک اندیشه ظاهرا نوین میگوید چه نیازی به رفتن بر سر مزار اموات است ِ آنان…

اندیشمندان

پخش طلای مجانی ناکام ماند

یکی از طلا فروش های یکی از شهر های آمریکا تصمیم گرفت مقداری قابل توجهی از طلاهای خود را بین ضعفا و فقرا پخش کنه ولی اتفاق عجیب این بود…

ثروتمند از نظر ایلان ماسک

مرد اول دنیا ایلان ماسک در باره ثروتمندچنین میگوید ؛ ثروتمند کسی که ایده های کارآفرینی در سر داشته باشد  حتی اگر پولی در اختیار نداشته باشد