دانش

نقش گرگ در بیولوژی

بر اساس یک مطلب در وب‌سایت لست سکند، در سال ۱۹۹۵، ۱۴ گرگ به پارک ملی یلواستون در آمریکا اضافه شدند. حضور گرگ‌ها در این منطقه تاثیرات مستقیم و غیر…

ایران

جهان

نقش گرگ در بیولوژی

بر اساس یک مطلب در وب‌سایت لست سکند، در سال ۱۹۹۵، ۱۴ گرگ به پارک ملی یلواستون در آمریکا اضافه شدند. حضور گرگ‌ها در این منطقه تاثیرات مستقیم و غیر…

هنر

ستاره های شهید عسگری

فیلم کامل مدرسه شهید عسگری  

رستم و سهراب مردمان دیگر

داستان “رستم و سهراب” یکی از مشهورترین داستان‌های ایرانی و در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. اما داستان‌هایی با شخصیت‌های شبیه به رستم و سهراب در فرهنگ‌های دیگر نیز وجود…

ورزش

گریزی از مرگ نیست

گریزی از مرگ نیست هر جنبده ای محکوم به مرگ است ۱۸۵ ال عمران -یک اندیشه ظاهرا نوین میگوید چه نیازی به رفتن بر سر مزار اموات است ِ آنان…

اندیشمندان

دو جهان در من بگنجند، من در این جهان نگنجم

دو جهان در من بگنجند، من در این جهان نگنجم / گوهر لامکان منم، در کون و مکان نگنجم عرش و فرش و کاف و نون، جملگی در من پدیدار…

مرگ

هنگامی که بر روی سبزه ها گام می نهیم می پنداریم که همه چیز این دنیا برای ما آماده شده این درحالی است که آن سبزه ها از مردگان قبل…