ملتمس پناه از مجوس

 ملتمس پناه از مجوس

خدایا مسلمانان این ذلت را چگونه تحمل کنند مسلمانی که تا اندلس را فتح کرد و آقای زمین بود امروز اینگونه ذلیل و ملتمسانه از مجوس پناه میخواهد.

خدایا مسلمانان این ذلت را چگونه تحمل کنند مسلمانی که تا اندلس را فتح کرد و آقای زمین بود امروز اینگونه ذلیل و ملتمسانه از مجوس پناه میخواهد.این را چه میتوان نامید انتقام مجوس ار شکست هایش در جنگ های صلیبی – مقصر کیست مشکل درکجاست ؟
بدنبال مقصر نگردیم ؛ مشکل در خودماست ؛ آنگاه که وهابیت سعودی در وان طلا درحال دوش گرفتن از لای روزنه پرده حمام نیم نگاهی به تلویزون انداخته و این تصاویر رانظاره گر است ولی به پیروزی در یمن می اندیشدنمی داند که غرب بر موج فرقه گرایی سواری میگیرد.
جنگ سوریه ؛ جنگ در عراق – افغانستان – یمن همه و همه ریشه در جنگ های فرقه گرایی دارد – النصره با داعش میجنگد تا خود را به برتری رساند شورشیان در سوریه بر اسد حمله ورند تا خود را حاکم بر سوریه کنند.
نقطه مقابل ؛ یعنی آمریکا برایش فرق نمی کند رئیس جمهور کشورش با چه اندیشه و مرام و مسلک دینی است برایش مهم است که شایسته این پست را داشته باشد همینطور در کشورهای اروپایی – بندرت میخوانیم و می شنویم که مثالا فلان وزیر پرتستان است یا کاتولیک .
ولی دربلاد اسلام همواره میشنویم سنی – شیعه ؛ عناوینی که پشت صحنه دارد و اطاق فتنه غرب همواره در بسط این دو واژه هزینه میکند.
هان تو ای مسلمان بایک قبله یک کتاب آسمانی یک خدا یک ماه مبارک رمضان یک حج یک نماز چه نیاز است به فرقه گرایی .

زمان آن نرسیده که بخودآئیم .راهی را بیابیم که بهانه ای برای موج سواری اطاق فتنه بوجود نیاوریم .

منابع : 

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/g-18681540

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *