جشن وسرور شب بعثت

شب بعثت پیامبر گرامی همانندسنوات گذشته توسط اهالی قیطریه تهران برگزار شد هیئت متوسلین به ابوالفضل…

زنجیرزنان بسمت امامزاده علی اکبرچیذر

  همانند سنوات گذشته دسته زنجیرزنی بچه های تپه قیطریه تهران از تکیه مش قاسم واقع…

فرهنگ بسیجی از کجا آمده

شاید بتوان  ریشه فرهنگ بسیجی را در هیئت ها و مراسم ها یافت درهیئت ها و…

فاطمیه ۹۳

  امروز ۱۳بدر۹۳وقتی همه به سیزده بدر رفته اند؛ عده ای از دوستداران حضرت زهرا س…

تکیه مش قاسم

امروز ۱۳بدر۹۳وقتی همه به سیزده بدر رفته اند؛ عده ای از دوستداران حضرت زهرا س درتکیه…