هرهفته یک مهمان

با یک ایمیل خودرامعرفی کنید درباره خود؛ کودکی خود وعلاقمندی های خود سخن بگویید و خود…

مهدی مومنی

مهدی ۳۲ساله دیپلم خود را از منطقه کوهپایه دریافت کرد هم اکنون متاهل و صاحب یک…

مراسم چهلم مرحوم حاج محمدعلی ایزدی

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم رقیه توکلی (مرتضی )

۱۳اسفند۹۲

اسامی زیرامروزمورخ ۹۲/۱۲/۱۳اسناد مسکونی آنها مورد تاییدقرارگرفته است که مورخ۹۳/۱/۵روز سه شنبه با داشتن عابر بانک…

عیادت از علی دایی رمضون

با خبردارشدن بیماری علی دایی رمضون به عیادت او رفتیم الحمدالله حال عمومی او خوب بود…

سه شنبه وچهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۷

اسامی زیرکه سندمسکونی آن ها موردتاییدقرارگرفته است روزسه شنبه مورخ ۹۳/۱/۵به بعدباداشتن کارت عابربانک به ثبت…