خاطرات دخرآباد به روایت دختر دایی رمضون قسمت دوم

خاطرات دخرآباد به روایت دختر دایی رمضون ، زمانی قبل دخرآباد تا شش مغازه دار داشت…

خاطرات دخرآباد به روایت دختر دایی رمضون

گذشتگان من در کجا و چگونه زندگی می کرده اند سوالی که همواره نوجوانان  و  جوانان…

فاطمیه ۱۴۰۲ حسینیه دخرآبادی ها قسمت دوم سخنرانی احمد تمیم داری

از ائمه آنگونه بگویید که شایسته است چرا با استناد به روایات غیر معتبر هر آنچه…

حسنییه دخرآبادی برگزاری میکند سخنران احمد تمیم داری در باب حضرت زهرا

نسل ظهور قسمت دوم

نسل ظهور گروهی از نوجوانان پرورش یافته استاد اسماعیلی که بسرعت مسیر پرپیچ و خم هنرنمایی…

اجرای نسل ظهور در حسینیه دخرآبادی ها

نسل ظهور با مدیریت حسین اسماعیلی با اجرای گرم خود در حسینیه دخرآبادی ها درخشید .…

خانه حیاطی

اندک زمانی قبل زندگی مردم ایران زمین عمدتا به کشاورزی و دام داری مشغول بوده و…

به اصفهان رو تا بنگری بهشت ثانی

اصفهان شهری با تاریخ و فرهنگ غنی و جاذبه‌های زیادی است که هر ساله گردشگران زیادی…