تک آیه قرآنی ” روز سخت “

بگو: من اگر نافرمانی خدای خود کنم از عذاب آن روز بزرگ سخت می‌ترسم

تک آیه قرآنی “ایمان خالص “

من با ایمان خالص روی به سوی خدایی آوردم که آفریننده آسمانها و زمین است و…

خدا به یکتایی خود گواهی دهد که جز ذات اقدس او که نگهبان عدل و درستی…

تک آیه قرآنی ” شراب و قمار

(ای پیغمبر) از تو از حکم شراب و قمار می‌پرسند، بگو: در این دو کار گناه…

ربات انسان نما

رُبات (به انگلیسی: robot) ماشینی است که معمولاً قابل برنامه‌ریزی توسط رایانه بوده و قادر به انجام خودکار شماری از اعمال…

تک آیه قرآنی ” بهشت وعده حق خدا “

و آنان که به خدا گرویدند و کارهای شایسته کردند به زودی آنها را به بهشتی…

تک آیه قرآنی ” ابراهیم دوست خدا “

تک آیه قرآنی ” بدی کسی را نگو “

این آیه درباره کسانى نازل گردید که در میهمانى از آنان به طور نیکو پذیرائى نکنند…

تولد محمد مسیح

محمد مسیح هفت ساله شد – عمر چه سریع می گذرد درست مانند رعد و برق…

کمربند سبز تهران