گریزی از مرگ نیست

گریزی از مرگ نیست هر جنبده ای محکوم به مرگ است ۱۸۵ ال عمران -یک اندیشه…

نوع نگاه

انسان موجود عجیبی است ؛ دو انسان در یک لحظه به نقطه مشترکی نگاه می کنند…

مرحوم محمد توکلی فرزند عباس

مراسم تشیع پیکر مرحوم حاج محمد توکلی فرزند عباس ابراهیم فردا ۵شنبه(۱۰دی ۹۴) راس ساعت ۹…

هزینه های جابجایی تیر چراغ برق

۱- هزینه جابجایی تیر برق ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که توسط وشورا واداره برق پرداخت میشود ۲-…

کشاورزان دخرآّباد

اخبارروستای دخرابادمورخ۱۳۹۳/۳/۳۱:از مالکین باغ های  روستای دخراباد درخواست می شودبه علت