گریزی از مرگ نیست

mazar az

گریزی از مرگ نیست
هر جنبده ای محکوم به مرگ است ۱۸۵ ال عمران -یک اندیشه ظاهرا نوین میگوید چه نیازی به رفتن بر سر مزار اموات است ِ آنان را یاد کن حتی از راه دور خیرات به نیت شان اعطاء سودش به آنها میرسدِچه بسا این اندیشه درست بنظررسید ولی یک ایرادی که به آن وارد است آن فضا سازی لازم را برای ما نمی کند فضاسازی یاد مرگ و غرق در راز خلقت ؛ از کجا آمده ایم به کجا آمده ایم و به کجاخواهیم رفت؛ اری از مزیت های حاضرشدن برسرمزار اموات و یا به عبارت بهتر حضور در قبرستان این مزیت را فراهم میآورد که مرگ برایمان ملموس تر گردد- هنگام قدم زدن در میان قبور و مشاهده مدت زندگی درخاک آرمیده -بیاد می آوریم که زمان مرگ مشخص نیست هیچ تضمینی نیست که لحظاتی بعد با این دنیا وداع کنیم . ساعت مرگ آدمیان اسراری است نزد خداوند اوست که اراده میکند چه کسی در چه زمانی از دنیا به سرای باقی بشتابد.


امام باقر علیه السلام در باره مرگ میفرمایید مرگ همان خواب است که هرشب به سراغ تان می آید تنها تفاوتی که دارد زمان آن طولانی است .
در روایت دیگری آمده است ِ مرگ از این اطاق به آن اطاق دیگر رفتن است .
و چه خوب است مرگ چرا که اگر نبود ظلم بشر به بشر چگونه حسابرسی میشدچنگیز مغول خون ها ریخت و رفت اگر نباشد حساب و کتاب آخرتی که سیستم دنیا مشکل دارخواهد بود.کشتاری که ظالمینی مانند چنگیز و هیتلر و امثالهم مرتکب شدند تا پایان عمر انسان در زمین اثر گذار است این ظلم ها بسیاری از نسل ها را از بین بردندو فساد ها بوجود آمد.
قطعا باید پاسخگو باشندو دنیای پس از مرگ وعده الهی است برای پاسخگو بودن اعمال و رفتارو ظلم های انسان به انسان دیگر .
از سوی دیگر چه انسانهای نیک و مفیدی که بخوبی از آنان یاد میشودانسانهایی که خدمات بسیاری به همنوع خود کردندو رفتند آنان نیز میبایست پاداش خود را دریابند.
البته دنیای فردا دنیایی ناشناخته و عجیبی خواهد بود چه بسا انسانهای خوب و خوشنامی که این دنیا را سپری نموده و قابلیت و استعداد خوبی ها خویش را پرورش دادند در امور دنیای بزرگ بکار گمارده شوند- چرا که همه چیز ممکن است .

کلیپ یک روز در بهیشت الزهرا را از اینجا ملاحطه فرمایید

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.