نوع نگاه

نوع نگاه

انسان موجود عجیبی است ؛ دو انسان در یک لحظه به نقطه مشترکی نگاه می کنند ولی تفاوت نگاه این دو انسان بسیار است در این تصویر دو زندانی به پنجره زندان نگریسته اند ولی هر کدام با یک زاویه یکی میله های زندان را دیده ودیگر منظره زیبای بیرون زندان را . این زبان حال تک تک ما انسانهاست که با نگریستن به فضا ؛ شخص ؛ موضوعی آنرا چگونه نگاه کنیم یکی زشتی ها را می بیند و دیگری زیبایی ها را . گویند روزی حضرت مسیح با یاران درحال عبور از مسیری بود که

به یک لاشه سگ رسیدند یکی گفت چه بوی تعفن – دیگری گفت زندگی اش که سگی بوده هیچ مرگش نیزسگی شده – و هر کسی چیزی گفت که عمدتا برخواسته از نگاههای منفی بود تا اینکه حضرت مسیح لب به سخن گشود و فرمود ببینید چه داندانهای سفید زیبایی داشته است . آری خیلی مهم است که نگاهمان بمست و سوی مثبت ها و زیبای ها باشد تا زشتی ها . در زبان حال مولی علی علیه السلام نیز گفته اند یاران حضرت مشاهده کردند که علی علیه السلام درحین نبرد با دشمن بعضی را نمی کشد و اجازه فرار میدهد علت را از حضرت جویا شدند حضرت فرمود در او فرزندی بدنیا خواهد آورد که درنسل آن فرزند فرزندان نیکی و خدمتگزار به خلق به چشم میخورند- که این امر دلالت دارد به این اعتقاد که خداوند تا وقتی در یک قوم امید به خوبی ببیند آن قوم را کن فیکون نخواهد کرد.بیایید نگاهمان را مثبت کنیم و همه چیز را مثبت ببینیم اگر کسی را در تاریکی شب مشاهده کردیم که به یک مشروب فروشی رفت و تلو تلو خوران بیرون زد نگوییم او رفت و مشروب خورد بلکه بگوییم او سرگیجه داشت در پی داروخانه میگشت به اشتباه به مشروب فروشی وارد شد .و داشتن این نوع نگاه مثبت به این راحتی ها نیست مگر با خودسازی و تربیت خود .هرگز فراموش نکنیم که خداوند تک تک انسانهایی را که آفریده دوست دارد و آنان را گرامی میدارد – در این باره آورده اند بعد از اینکه نوح پیامبر نسل بشر رااز خشم خدا نجات داد وبه کار خود یعنی کوزگری مشغول بود دو مشتری جوان زیبا روی به او مراجعه و درخواست بهترین نمونه کوزه را دادند نوح یکی از بهترین کوزه ها را به آنها داد و پول آنرا دریافت کرد دو جوان نگاهی به کوزه انداخته و ناگاه آنرا برروی سنگی کوبیدند و آنرا از بین بردند باردیگر کوزه بهتر خواستند نوح با ناراحتی کوزه دیگری داد آنان باردیگر به کوزه نگاهی کرده و آنرا نیز شکستند تا سومین کوزه درخواست شد نوح نگاهی معنی داری به آنان نمود وگفت من بهترین کوزه ها را دادم چرا اینگونه رفتار ناشایست کردید دو جوان گفتند مشکل چیست ما که پول آنرا پرداخت میکنیم نوح در پاسخ گفت : پول مهم نیست من آنها را با عشق ساختم چگونه شاهد نابودی شان باشم دو جوان با کنایه به او گفتند اینها که فقط کوزه ای بیش نیست تو ناراحت از بین رفتن آن میشوی پس در خصوص آدمیان که خداوند باعشق آفریده بود و تو نفرین کردی و خداوند آنها را غرق کرد چه میگویی آیا آنها را خداوند با عشق نساخته بود – گویند نوح ازآن به بعد شروع به نوحه و ناله نمود و تا دم مرگ نوحه سرایی مینمود.زیرا دریافت که آن دوجوان ماموری از سوی خداوند بود که پیام آسمان را به او برسانند. آری برادر و خواهرم بیاییددر محاورات ابتداءلبخند به لب داشته باشیم وبا روی گشاده و ذهنیت مثبت از دیگران استقبال کنیم چراکه آدمیان هنر خداوند هستند که با دست توانا آنان را خلق کرده است .

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.