قرآن کریم ؛ وسوسه

سوره ق آیه ۱۶ ما انسان را خلق کرده‌ایم و از وساوس و اندیشه‌های نفس او…

قرآن کریم ؛ مسلمان واقعی

مسلمانان! در مراقبت از رفتارتان سنگ‌تمام بگذارید. نکند از دنیا بروید و مسلمان واقعی نباشید! آل…

قرآن کریم ؛ هنگامی که مشکلی برایشان پیش آید

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِیبِینَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَهً إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ…

قرآن کریم ؛ پیامبری از جنس خودتان

خدا بر اهل ایمان منّت گذاشت که رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت که بر…

قرآن کریم ؛ مال و فرزندان

و محققا بدانید که شما را اموال و فرزندان، فتنه و ابتلایی بیش نیست و در…

قرآن کریم ؛ روز سخت یا ابتدای راحتی

روزی که هر شخصی هر کار نیکو کرده همه را پیش روی خود حاضر بیند و…

قرآن کریم ؛خبر فاسق قابل بررسی

ای مؤمنان، هر گاه فاسقی خبری برای شما آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به…

بار پروردگارا

بار پروردگارا، دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی…

قرآن کریم ، صابرین و مستغفرین

آنان صابران و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحرگاهانند.

قرآن ؛ در سختی و راحتی

و ما هرگاه به انسان نعمتی عطا کنیم از آن رو بگرداند و دوری جوید، و…