مراسم ختم خورشید عباسی

مراسم سومین روزدرگذشت وشب هفت مرحومه مغفوره خورشید عباسی(همسرمرحوم عباس قاسم)

شرق اصفهان “جزه”

جناب آقای ملکوتی گزارش داد: در سال روز شهادت حضرت زهرا س  اولین همایش بزرگ فاطمیون…

اخبارروستا دوشنبه ۲۶اسفند۹۲

۱- اولین آبیاری و مکانیزه توسط علی ایزدی و حسن امرالله که بیش از دویست درخت…

مراسم چهلم مرحومه فاطمه نوروزعلی

مراسم چهلمین روزدرگذشت مرحومه مغفوره فاطمه توکلی(همسرمرحوم حاج رحمان)روزدوشنبه ازساعت ۱۴الی ۱۵:۳۰درمسجدلرزاده

مصاحبه با محسن ایزدی

مصاحبه با محسن ایزدی ساخت این نماد یک حرکت مردمی است که هزینه آن بطور داوطلبانه…

مراسم چهلم مرحوم حاج محمدعلی ایزدی

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم رقیه توکلی (مرتضی )

۱۳اسفند۹۲

اسامی زیرامروزمورخ ۹۲/۱۲/۱۳اسناد مسکونی آنها مورد تاییدقرارگرفته است که مورخ۹۳/۱/۵روز سه شنبه با داشتن عابر بانک…

عیادت از علی دایی رمضون

با خبردارشدن بیماری علی دایی رمضون به عیادت او رفتیم الحمدالله حال عمومی او خوب بود…

سه شنبه وچهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۷

اسامی زیرکه سندمسکونی آن ها موردتاییدقرارگرفته است روزسه شنبه مورخ ۹۳/۱/۵به بعدباداشتن کارت عابربانک به ثبت…