پرفسور علی گرجی؛کودکان و دنیای مجازی

با کیفیت برتر از یوتیوپ ملاحظه فرمایید مخاطرات فضای مجازی بر خود و فرزندان و راهکارهای…

لبو “یافته های جدید”

یافته های جدید حاکی از آنست که لبو انرژی جسمی را بالا برده و فشار خون…

جمع آوری مدرن زباله

در روش جدید زباله های از مبداء به چهار دسته تقسم بندی میشود زُباله به غیر…

سیاست کوید صفر