تبلیغات رستوران

۸ تکنیک طراحی و اجرای تابلوی سر در رستوران و فست فود   فهرست محتوای صفحه…

هوش مصنوعی و تبدیل به دشمن

درحالی که بحث‌های مربوط به هوش مصنوعی امروزه بیشتر بر تهدیدات احتمالی این فناوری برای آینده…

دخرآباد

دخرآباد ایام  مرحوم دایی رمضون به روایت دختر او : همه خوش بودیم و دخرآباد مملو…

دخرآباد قدیم به روایت دختر دایی رمضون

دختر دایی رمضون که دوران کودکی خودرا در دخراباد سپری کرده و در امور کشاورزی مشغول…

بگذار تا ببوسمت ای نوشخند 

دلتنگم، آنچنان که اگر بینمت به کام خواهم که جاودانه بنالم به دامنت شاید که جاودانه…

دکتر گرجی از دنیای مجازی و کودکان می گوید

من درختی کلاغ بر دوشم، خبرم درد می کند بدجور

من درختی کلاغ بر دوشم، خبرم درد می کند بدجور ساقه تا شاخه ام پر از…

قرآن کریم ؛ پیامبری از جنس خودتان

خدا بر اهل ایمان منّت گذاشت که رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت که بر…