نرم افزار محافظ گوشی Phone Guardian

این برنامه محافظت از تلفن با رمزگذاری تمام داده های آنها با استفاده از یک سرویس…