سه شنبه وچهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۷

sms shovra
اسامی زیرکه سندمسکونی آن ها موردتاییدقرارگرفته است روزسه شنبه مورخ ۹۳/۱/۵به بعدباداشتن کارت عابربانک به ثبت اسنادواملاک کوهپایه مراجعه نمایند.

 

۱صدیقه ایزدی-فرزندحسن.۲غلامرضاایزدی-محمود.۳رحمت الله کریمی-عباس.۴فاطمه توکلی-عباس.۵موسی کریمی-یوسف.۶کرم ایزدی-عبدالعلی.۷صغراایزدی. ۸حسین توکلی-اسماعیل. ۹منصور کریمی -رمضان.۱۰فاطمه ایزدی-حسن.۱۱عزیزالله توکلی-غلامرضا.۱۲هادی توکلی-محمد.۱۳عباس کریمی-مصیب.۱۴معصومه توکلی-عباس.۱۵حسن ایزدی-علی.۱۶سکینه توکلی-رمضان.۱۷ولی الله جعفری-حسن علی.۱۸زهراایزدی-محمدعلی.۱۹محمدتوکلی-رمضان.۲۰علی توکلی-رمضان

۲۱ربابه توکلی-فرزندقاسم.۲۲عزیزالله توکلی-کرم علی.۲۳فاطمه توکلی-محمد علی.۲۴فاطمه ایزدی-محمود.۲۵سرور رفعت-اصغر۲۶فاطمه ایزدی-حسن .۲۷محمد علی بهنام پور-رمضان علی. ۲۸محمود توکلی-عباس.۲۹هادی کریمی-حسین.۳۰فاطمه توکلی-حسین علی.۳۱خورشیدتوکلی-رمضان.۳۲رمضان ایزدی-حسن.۳۳جواهر توکلی-عباس.۳۴رقیه توکلی-نعمت الله.۳۵علی ایزدی-امراللله.۳۶حسن ایزدی-امرالله.۳۷صفیه توکلی-عباس.۳۸مصیب توکلی-عباس.۳۹حسین توکلی-عباس.۴۰حسن توکلی-حیدر.۴۱عبدالله ایزدی-غلام حسین

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.