۱۳اسفند۹۲

textsmsmarketing

اسامی زیرامروزمورخ ۹۲/۱۲/۱۳اسناد مسکونی آنها مورد تاییدقرارگرفته است که مورخ۹۳/۱/۵روز سه شنبه با داشتن عابر بانک به ثبت اسنادواملاک کوهپایه مراجعه نمایند

۱فاطمه توکلی-عباس.۲جواهر توکلی-غلامرضا ۳غلام رضا کریمی -عباس. ۴محمد کریمی -عباس. ۵حمید رفعت- علی اصغر. ۶فاطمه توکلی -مرتضی. ۷فاطمه ایزدی -علی.۸محمد توکلی راد- عباس ۹ غلامرضا توکلی -مرتضی. ۱۰محمد ایزدی -حسن .۱۱مصطفی ایزدی -غلامرضا ۱۲علی ایزدی -شکرالله ۱۳محمد علی توکلی -رحمان. ۱۴لیلا ایزدی -غلام حسین ۱۵ ربابه ایزدی- مصیب .۱۶ کبری جعفری -محمد علی.۱۷ رمضان کریمی -حیدر ۱۸رمضان ایزدی -حسین علی ۱۹ علی توکلی -عباس ۲۰ غلامرضاتوکلی -رحمان ۲۱ خورشید ایزدی -نورالله ۲۲ محمد ایزدی -حسین علی۲۳ خو

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.