روزهای طلایی

 پاییزدخرآباد

بحق میتوان این روزها را روزهای طلایی دخرآبادنامید-پاییزدخرآباد بارنگهای طلایی آمیخته است وگویانقاش ماهری همه چیزرا بدقت

 

روزهای طلایی  

نقاشی نموده برگ های زردریخته شده درجلوپای هر رهگذری چشم ها را نوازش میدهد و خبراز زمان دیگرمی دهد؛ برگ های ریخته شده اندک زمانی قبل  جوانه زده بودندو سبز شدند و روزهایی را سپری نمودند

پاییزدخرآباد وبالاخره پایانی بسراغشان آمدو از درختان جدایشان ساخت وبه زمین ریخت ؛ آدمیان نیز اینگونه اند روزی بدنیا خواهند آمدو سرسبزخواهندشدو

پاییزدخرآبادبالاخره به زردی خواهندگراییدو همانند برگ های طلایی دردل خاک مدفون خواهند شد. خدایش بیامرزکه بیاندیشد از کجا آمده بکجا میروند و ازبرای چه آمده است

پاییزدخرآباد

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.