پاسداران مرام حسینی

 

این حسین کیست که همه دیوانه اوست این چه شورش  وعزاوماتم است که همه درخلق عالم است .

 

 

خدایا،تورا سپاس که علیرغم گذشت زمان فرصتی بوجودآمده تا ارادت قلبی و همدلی خودرا به سرور و آقای خود حسین بنمایش گذاریم ؛ دهه محرم روزهایی آسمانی یا تحفه ای آسمانی از سوی خداونداست که به بشرعنایت شده تا تاسف عدم حضور درحادثه عظیم عاشورا را  تسکین دهد.

دهه محرم روزهای زنده نگه داشتن مرام حسین است مرامی که در آن به اسلام یزیدی نه می گوید و اسلام ناب محمدی غبارروبی میشودوچه حق گفت ؛ پیرماکه فرمود؛اگر نبود حادثه عاشورا اسلام یزیدی تمام زحمات پیامبرگرامی را ببادداده وآیندگان به اسلامی روی می آوردندکه ساخته و پرداخته بنی امیه بود.

درحادثه عاشورا یزیدخودرا پیروزمیدان انگاشت و با تکبر تازیه برلبا ن مبارک حسین زدولی باگذشت زمان عیان گشت که کسی جزء  حسین پیروز میدان نبود.

آن هنگام که حسین حرام خواری رانهی می فرمود،یزیدیان باهلهله و غوغا مانع از رسیدن این پیام آسمانی میشدند شیطاطین ؛هرگزنمی پنداشتندکه بعداز قرن ها مردمانی برای زنده نگه داشتن این پیام آسمانی ؛روزها وشب ها لحظه شماری کنندتادهه ای از راه برسدتاباجان ومال هستی خود از این پیام پاسداری نمایند.

حسن رضوانی وحسن کریمی دوغلام از هزاران غلام حسین هرساله کیلومترها طی میکنندتا در دیاری بنام دخرآبادحافظ پیام حسین باشند.

 

حسن رضوانی به همراه خانواده خودو باجناقش (حسن کریمی )یکی دوروز مانده به تاسوعای حسینی دردخرآبادحضوریافته و درتدارک غذای عزاداران حسین در روزتاسوعابرمیآیندحسن رضوانی به بازاررفته و تمامی موادلازم را ابتیاع نموده و به خانه میبرنداو به همراه دو خانواده درپشت درب های بسته ابتداحبوبات را پاک نموده ؛ گوشت را تمیزکرده  تالحظه آماده شدن غذا درب را بازنمیکنداومیگویدمعمولا یک ساعت مانده به پذیرایی غذای او آماده است .

او خاطره ای از سال گذشته بیان میکندکه شنیدنی است اومیگویددرحین بیرون دادن غذاازآشپزخانه حسن کریمی بمن گفت جمعیت زیاداست و چه بسا بیش از ۱۲۰۰نفر باشد ظرف غذای را پرنکش تا کم نیاید من به اوگفتم ؛ حسن جان اجازه بده پروکامل باشد وکم کاست نداشته باشد حسن ادامه ؛ نگرانی ما بی موردبود چراکه ماوسیله بودیم و صاحب اطعام حسین بود ما نصف دیگ برنج اضافه آوردیم وآن رابه مصطفی دادیم تا درروستاهای اطراف بین مردم توزیع کند.

حسن رضوانی ساکن تهران است ودارای کسب کاری موفق در خیابان جردن میباشد- باجناق او حسن کریمی درخط مقدم تولیدکشاورزی فعالیت داردو عمدتاٌتولیدات یکساله سیب درختی کشاورزان را به بازارمصرف میرسانداونیز ساکن جردن تهران است واوراپسرعباس علی خون میشناسند.

خانم توکلی همسر حسن آقاکریمی شروع این خدمت را سه نفر ذکر کرداوگفت من خواهرم و جناب آقای حسن رضوانی شروع کننده بودیم بعدها به این نتیجه رسیدم که بهتراست خدمت را کامل نموده و خود درصحنه حضور داشته باشیم از آن پس حداقل یک روز مانده به تاسوعا به دخرآباد آمده و شروع بکار مینماییم.

حسن رضوانی با همسر

خانم توکلی باچشمانی اشکبار بیان داشت هنگام کار فقط به امام حسین می اندیشیم و بس این اطعام باذکر و صلوات است ویاد خدا.

حسن کریمی

حمیدتوکلی

حامدکریمی تاسوعا دخرآباد

تاسوعای دخرآباد

اشپزخانه مسجد دخرآباد

سعید داماد حسن رضوانی

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.