تبریک – مکان هیئت

تبریک

ولات حضرت امام حسین (ع) روز پاسدار وولادت حضرت ابوالفضل (ع) روز جانباز را به مقام معظم رهبری وخانواده شهداوجانبازان وایثارگران وشما وخانواده تان مبارک باد
هیت محبان ائمه اطهار (ع) هفتگی شب های جمعه بعداز نماز مغرب عشا در خیابان قیام منزل محمود توکلی برقرار میباشد دراین مجالسها بالخصوص جوانان شرکت نمایند
شماره تلفن دهیاری کوهپایه ۴۶۴۲۴۳۱۸و۴۶۴۲۴۴۱۸می باشد

هرگونه تغییرکاربری کشاورزی وباغ ها ۱ تائیده شورا ۲ تائیده کمسیون کشاورزی وصدور مجوز ۳-غیر مجاز وبدون اخذ مجوز طبق ماده ۱۰وتبصره ۱و۲ به نیروی انتظامی وبه مراجع قضایی ودادسرا ویا دادگاه ازطرف جهاد کشاورزی معرفی میشوند

ولات حضرت امام حسین (ع) روز پاسدار وولادت حضرت ابوالفضل (ع) روز جانباز را به مقام معظم رهبری وخانواده شهداوجانبازان وایثارگران وشما وخانواده تان مبارک باد
هیت محبان ائمه اطهار (ع) هفتگی شب های جمعه بعداز نماز مغرب عشا در خیابان قیام منزل محمود توکلی برقرار میباشد دراین مجالسها بالخصوص جوانان شرکت نمایند
شماره تلفن دهیاری کوهپایه ۴۶۴۲۴۳۱۸و۴۶۴۲۴۴۱۸می باشد
هرگونه تغییرکاربری کشاورزی وباغ ها ۱ تائیده شورا ۲ تائیده کمسیون کشاورزی وصدور مجوز ۳-غیر مجاز وبدون اخذ مجوز طبق ماده ۱۰وتبصره ۱و۲ به نیروی انتظامی وبه مراجع قضایی ودادسرا ویا دادگاه ازطرف جهاد کشاورزی معرفی میشوند

 

ولات حضرت امام حسین (ع) روز پاسدار وولادت حضرت ابوالفضل (ع) روز جانباز را به مقام معظم رهبری وخانواده شهداوجانبازان وایثارگران وشما وخانواده تان مبارک باد
هیت محبان ائمه اطهار (ع) هفتگی شب های جمعه بعداز نماز مغرب عشا در خیابان قیام منزل محمود توکلی برقرار میباشد دراین مجالسها بالخصوص جوانان شرکت نمایند
شماره تلفن دهیاری کوهپایه ۴۶۴۲۴۳۱۸و۴۶۴۲۴۴۱۸می باشد
هرگونه تغییرکاربری کشاورزی وباغ ها ۱ تائیده شورا ۲ تائیده کمسیون کشاورزی وصدور مجوز ۳-غیر مجاز وبدون اخذ مجوز طبق ماده ۱۰وتبصره ۱و۲ به نیروی انتظامی وبه مراجع قضایی ودادسرا ویا دادگاه ازطرف جهاد کشاورزی معرفی میشوند

ولات حضرت امام حسین (ع) روز پاسدار وولادت حضرت ابوالفضل (ع) روز جانباز را به مقام معظم رهبری وخانواده شهداوجانبازان وایثارگران وشما وخانواده تان مبارک باد
هیت محبان ائمه اطهار (ع) هفتگی شب های جمعه بعداز نماز مغرب عشا در خیابان قیام منزل محمود توکلی برقرار میباشد دراین مجالسها بالخصوص جوانان شرکت نمایند
شماره تلفن دهیاری کوهپایه ۴۶۴۲۴۳۱۸و۴۶۴۲۴۴۱۸می باشد
هرگونه تغییرکاربری کشاورزی وباغ ها ۱ تائیده شورا ۲ تائیده کمسیون کشاورزی وصدور مجوز ۳-غیر مجاز وبدون اخذ مجوز طبق ماده ۱۰وتبصره ۱و۲ به نیروی انتظامی وبه مراجع قضایی ودادسرا ویا دادگاه ازطرف جهاد کشاورزی معرفی میشوند

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.