انگشت اشاره امام حسین علیه السلام

انگشت اشاره امام حسین خطاب به فاسدین ، دین فروشان ، حرام خواران … نشانه رفت…

خلقت جهان از نور

بنابر عقاید تشیع برخواسته از فرمایشان امیر المومنین علی ابن ابی طالب جهان هستی با منشاء…

بار پروردگارا

بار پروردگارا، دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی…

قرآن کریم ، صابرین و مستغفرین

آنان صابران و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحرگاهانند.

قرآن ؛ در سختی و راحتی

و ما هرگاه به انسان نعمتی عطا کنیم از آن رو بگرداند و دوری جوید، و…

قرآن خداوند بخشنده و مهربان

آیا نبایستی به سوی خدا بازگشته و توبه کنند و از او طلب آمرزش نمایند؟ حال…

قرآن ؛ حجاب

ای پیغمبر (گرامی) با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به…

قرآن کریم ؛ بدی و خوبی یکسان نیست

هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست، همیشه بدی (خلق) را به بهترین شیوه (که…

قرآن کریم ؛ خدا آگاه از چشم و دل

خدا بر نگاه خیانت چشم خلق و اندیشه‌های نهانی دلها (ی مردم) آگاه است

قرآن کریم “فقط خدا “

دایم در شب و روز) نام خدا را یاد کن و به کلی از غیر او…