مرحوم مجیدیوسف

انا لله و انا الیه راجعون با نهایت تاسف در گذشت مرحوم مجید توکلی (یوسف) مراسم…

شب سه وهفت مرحوم حسینعلی ایزدی

مراسم شب سوم وهفت مرحوم کربلایی حسینعلی ایزدی دخرابا دی از ساعت ۱۵الی ۱۶/۳۰در